ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR

AVM’lar nöbet, başağrısı, fokal nörolojik bozukluk ve kanama ile ortaya çıkma eğilimindedirler. En sık ortaya çıkış şekillerinin kanama (%30-82) olduğu bildirilmiştir. Hastaların %27-38’inde nöbet ilk şikâyet olarak bulunmuştur.Çoğu lezyon 4O’lı yaşlarda farkedilir ve kanama ile ortaya çıkışın %75’i 50 yaşından önce görülür. AVM’lar besleyici arterler, nidus ve drene edici venler olmak üzere üç ana bileşenden…

ANEVRİZMALAR

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan taşıyan damarlara (arter) ait genişlemeler anlaşılır. Anevrizmalar aort damarı gibi çok geniş damarlarda oluşabildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da teşekkül ederler. Bu bölümde konu edilen, bazen hiç bir belirti vermeden ani kanamalarla bazen çok dramatik sonuçlara yol açan beyin anevrizmalarıdır. Anevrizmalar yapı…

TRAVMATİK OLMAYAN KANAMALAR

TRAVMATİK OLMAYAN KANAMALAR

Beyin dokusu içinde travma olmaksızın beyin damarlarının çeşitli nedenlere bağlı olarak hasarı sonucu gelişen ve beyin dokusunun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ani kanamalardır.Oldukça ağır ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Çoğu hasta hastaneye ulaşamadan kaybedilmektedir. Subaraknoid kanama, beyin içindeki bir damarın yırtılması sonucu oluşan ciddi bir durumdur. Bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olan bir dizi…

Travma Sonrası Beyin Kanaması

Kafa içi damarların yırtılması ile, beyin dışına veya içine kanamalar olur. Bu kanamalar, kanama bölgelerine göre değişik isimlerle adlandırılır ve her birinde bulgular farklıdır. Ciddi kafa travmaları sonrası hastada günler ya da aylar sürebilen hatta nadiren kalıcı da olabilen baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, sara nöbetleri ortaya çıkabilir. İlaçla tedavi edilir. Nadiren kafa travmaları sonrası…