ALZHEİMER HASTALIĞI

ALZHEİMER HASTALIĞI

Alzheimer Hastalığı (AH), hastanın belleğinin yanı sıra öğrenme, mantık yürütme, yargıya varma, iletişim kurma ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme becerilerini kademeli olarak yıkıma uğratan, ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Hastalık ilerledikçe kişilik ve davranış değişiklikleri de ortaya çıkabilir. Hastalığın geç evrelerinde hasta giyinme, kişisel temizlik/bakım, yemek yeme ve diğer temel fonksiyonlar yardımsız yapamaz hale gelir. Devamlı…

Pineal Bezi: Beynin Gizemli Organı

Pineal Bezi: Beynin Gizemli Organı

Pineal bez, beynin derinliklerinde, arka kısmına yakın bir konumda yer alan, küçük boyutlu (yaklaşık 5-8 mm x 3-5 mm) bir hormonal bezdir. Böbreklerden sonra vücuttaki en zengin kan akımına sahip ikinci organdır. 1 gram pineal doku, dakikada yaklaşık 4 mililitre kan ile beslenir. Bezin ovalimsi yapısı, beynin 3. ventrikülüne, yani beyin boşluğuna bir sap vasıtasıyla…

Beynin Yapısı Nasıldır?

Beynin Yapısı Nasıldır?

BEYİN (CEREBRUM)      Kafatası boşluğunun yukarı kısmında bulunan beyin, sinir merkezlerinin en büyüğüdür. İnsanda beyin, tüm sinir merkezlerinin yarısını teşkil eder. Beyin, birbirinin ayna görüntüsü biçiminde olan iki yarım küreye ayrılmıştır. Bu yarım kürelerin yüzeylerinde bir takım girintiler, çıkıntılar ve kıvrımlar bulunur. Beynin üst tabakası kül rengindedir ve sinir hücrelerinden (nöron) oluşmuştur. Beyinin alt…

TRAVMATİK OLMAYAN KANAMALAR

Beyin dokusu içinde travma olmaksızın beyin damarlarının çeşitli nedenlere bağlı olarak hasarı sonucu gelişen ve beyin dokusunun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ani kanamalardır.Oldukça ağır ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Çoğu hasta hastaneye ulaşamadan kaybedilmektedir. Bu hastalığın ortaya çıkmasına yol açan bazı risk faktörleri vardır. Bunları sıralayacak olursak:1- Hipertansiyon: Bu hastalığın oluşmasındaki en önemli nedendir….

TRAVMA SONRASI KANAMALAR

TRAVMA SONRASI KANAMALAR

Kafa içi kanamalar, günümüzün gerek travmatik faktörleri ve gerekse yaşam şartları ile birlikte değerlendirildiğinde ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Travmatik olanları, Epidural kanamalar, Subdural kanamalar, subaraknoid kanamalar ve Beyin içi Kanamalar olmak üzere ayrı başlıklar olarak değerlendirilebilir. I- Epidural ( Kafatası İle Beyin Zarı Arasındaki Kanamalar) Bu tür kanamalar genellikle kulak üzerine denk…

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR

AVM’lar nöbet, başağrısı, fokal nörolojik bozukluk ve kanama ile ortaya çıkma eğilimindedirler. En sık ortaya çıkış şekillerinin kanama (%30-82) olduğu bildirilmiştir. Hastaların %27-38’inde nöbet ilk şikâyet olarak bulunmuştur.Çoğu lezyon 4O’lı yaşlarda farkedilir ve kanama ile ortaya çıkışın %75’i 50 yaşından önce görülür. AVM’lar besleyici arterler, nidus ve drene edici venler olmak üzere üç ana bileşenden…

ANEVRİZMALAR

ANEVRİZMALAR

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan taşıyan damarlara (arter) ait genişlemeler anlaşılır. Anevrizmalar aort damarı gibi çok geniş damarlarda oluşabildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da teşekkül ederler. Bu bölümde konu edilen, bazen hiç bir belirti vermeden ani kanamalarla bazen çok dramatik sonuçlara yol açan beyin anevrizmalarıdır. Anevrizmalar yapı…

PARKİNSON HASTALIĞI VE PİL TEDAVİSİ

PARKİNSON HASTALIĞI VE PİL TEDAVİSİ

Ayakkabısını bağlayamaz, gömleklerini ilikleyemez halde olan parkinson hastaları beyin pili ameliyatıyla eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşuyor. Parkinsonlular için beyin pili ‘hayata bağlanmak’ anlamına gelir: “Parkinsonlu hastalar, beyin pili takıldıktan sonra hastalığın başladığı ilk yıllarındaki hallerine dönüyorlar ve normal hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Başka bir deyişle, beyin pili zamanı geri alıyor. Ameliyata girmeden önce kaşık…

Anevrizma Nedir?

Anevrizma Nedir?

        Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan taşıyan damarlara (arter) ait genişlemeler anlaşılır. Anevrizmalar aort damarı gibi çok geniş damarlarda oluşabildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da teşekkül ederler. Bu bölümde konu edilen, bazen hiç bir belirti vermeden ani kanamalarla bazen çok dramatik sonuçlara yol açan beyin anevrizmalarıdır.        …

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı

    Alzheimer Hastalığı (AH), hastanın belleğinin yanı sıra öğrenme, mantık yürütme, yargıya varma, iletişim kurma ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme becerilerini kademeli olarak yıkıma uğratan, ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Hastalık ilerledikçe kişilik ve davranış değişiklikleri de ortaya çıkabilir. Hastalığın geç evrelerinde hasta giyinme, kişisel temizlik/bakım, yemek yeme ve diğer temel fonksiyonlar yardımsız yapamaz hale…