Cerrahi Tedavi

Cerrahi Tedavi

Beyin Cerrahisi, Nöroradyoloji, Nöroanestezi, Nöropatoloji, Onkoloji bilim dallarının ortak çalışmasını gerektirir. Cerrahi teknik ve anestezi-yoğun bakımdaki gelişmeler pek çok beyin tümörü için cerrahiyi ilk seçenek olarak öne çıkarmaktadır.İyi huylu (Benign) tümörlerde cerrahi ile tam ve etkili tedavi sağlama olanağı vardır.Kötü huylu (malign) tümörlerde ise cerrahi tedavi için sıklıkla yeterli değildir ek tedavilere; ışın tedavisi(Radyoterapi)ve/veya ilaç…

Kötü Huylu Beyin Tümörleri

Kötü Huylu Beyin Tümörleri

Çok hızlı ürerler. Çamur kıvamındadırlar. Bu nedenle ameliyatla tamamen alınamazlar. Ameliyat sonrası belli bir zaman süresi içinde tekrar büyüyerek beyine baskı yapmaya devam ederler. Kötü huylu tümörleri de üreme hızlarına göre sınıflara ayırmak mümkündür. Ameliyattan sonra 5-6 yıl yaşama şansı veren tümörler olduğu gibi 5-6 ayda yenilenerek hastanın ölümüne neden olan tümörlerde vardır.Beyin tümörlerinin tedavisi…

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı müsküler rijidite, titreme, bradikinezi(iatrojenik parkinsonizm Parkinson Hastalığına çok benzer major trankilizanlar başta olmak üzere birtakım ilaçlar tarafından indüklenebilirler; her zaman geri dönüşümlüdürler) ile karakterizedir. Özellikle substantia nigradaki nöronların dejenerasyonu gibi beyin dopamin nöronal sistemlerinin disfonksiyonunun neden olduğu pato-fizyolojik bir durum olduğu düşünülür. Dejenerasyonun nedeni bilinmemektedir. Bu hastalık 100.000 kişide 130 kişiyi etkiler. Uzun…

İyi Huylu Beyin Tümörleri

İyi Huylu Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün olgularda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler. Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme, büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya…

Travma Dışı Kanamalar

Travma Dışı Kanamalar

Beyin kanamalarını iki ana gurupta inceleyebiliriz.BEYİN İÇİNE OLAN KANAMALAR: Beyini besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu,kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesidir. Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranırlar ve elastiki özelliklerini kaybederler.Bu nedenle özellikle tansiyon yüksekliği olan yaşlı insanlarda sıklıkla yırtılarak beyin kanamaları oluştururlar.Hastaların bir tarafları felç olur.Ayak ve el (tutulan tarafta) tamamen veya kısmen…

Anevrizmalar

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan taşıyan damarlara (arter) ait genişlemeler anlaşılır. Anevrizmalar aort damarı gibi çok geniş damarlarda oluşabildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da teşekkül ederler. Bu bölümde konu edilen, bazen hiç bir belirti vermeden ani kanamalarla bazen çok dramatik sonuçlara yol açan beyin anevrizmalarıdır.Anevrizmalar yapı itibarı…

Beynin Yapısı

Beynin Yapısı

BEYİN (CEREBRUM)Kafatası boşluğunun yukarı kısmında bulunan beyin, sinir merkezlerinin en büyüğüdür. İnsanda beyin, tüm sinir merkezlerinin yarısını teşkil eder. Beyin, birbirinin ayna görüntüsü biçiminde olan iki yarım küreye ayrılmıştır. Bu yarım kürelerin yüzeylerinde bir takım girintiler, çıkıntılar ve kıvrımlar bulunur. Beynin üst tabakası kül rengindedir ve sinir hücrelerinden (nöron) oluşmuştur. Beyinin alt tabakası beyazdır ve…

Kapalı Kafa Travmaları

Bu travmalarda beyin ile dış ortam iştiraktedir. Skalp açık kemik kırık ve dura yırtıktır. En çok trafik kazaları ve delici (kurşun, bıçak gibi) cisimlerle yaralanmalarla oluşur. Erkeklerde daha sıklıkla görülür.Şuur kaybı olabilir. Başağrısı, baş dönmesi, kusma travmalarda sıklıkla görülürler. Bazen bu şikayetler travma sonrası uzun süre devam edebilirler (post-travmatik sendrom). Kenan KibiciDr. Kenan Kibici, 22…

Açık Kafa Travmaları

Hareketli başın bir objeye çarpıp aniden durması ile oluşur ve sıklıkla yaygın beyin harabiyeti ile birliktedir. Beyin ve zarları dış ortam ile iştirakte değildir.a. Beyin sarsıntısı : Beyin dokusunun devamlı harabiyetine neden olmayan kısa, geçici şuur kaybı ile kendini gösteren bir durumdur. Olay hücresel O2’nin azalmasıdır. Hafıza kaybı olabilir.b. Beyin zedelenmesi : Travma beyin dokusunda…

Cerrahi Tedavi

Sırt omurları bir çok özelliği nedeniyle cerrahi manuplasyon için tehlike taşır. Bu bölgede kan desteginin zayıf olması nedeniyle omurilikte iskemi oluşturma tehlikesi fazladır.Torakal disk cerrahisinde cerrahi yaklaşımlar önden, ön,yandan, arkadan ve yandan olmak üzere dört şekildedir. Fıtığın seviyesi, hastanın yaşı, genel durumu ve cerrahın alışık olduğu cerrahi yontemi kullanması, cerrahi yöntemi seçmede etkili olmaktadır.Torakal disk…